Strona: Szczyrk 2015 / Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Szczyrk 2015

XLIII Zimowa Szkoła Niezawodności
 

W dniach 11-17.01.2015 w Szczyrku odbyła się XLIII Zimowa Szkoła Niezawodności pod auspicjami Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk oraz Sekcji Technicznych Środków Transportu Komitetu Transportu PAN. 

 

Honorowym Przewodniczącym Rady Programowej Szkoły był prof. dr hab. inż. Zbigniew Smalko, zaś przewodniczącym Szkoły dr hab. inż. Tomasz Nowakowski, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk.

 

Problematyka Szkoły dotyczyła niezawodności obiektów i systemów technicznych dotyczą bardzo szerokiego obszaru zastosowań, szczególnie:

 • transportu lotniczego, drogowego, szynowego, wodnego morskiego i śródlądowego oraz rurociągowego, w tym środków transportu, infrastruktury punktowej i liniowej, systemów sterowania i zarządzania;
 • budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego,
 • produkcji i dystrybucji energii,
 • przemysłu urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
 • technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych,
 • produkcji maszyn i urządzeń,
 • systemów i procesów logistycznych,
 • rolnictwa i przemysłu spożywczego,
 • medycyny, ochrony zdrowia, ochrony środowiska naturalnego,
 • przemysłu chemicznego.

Tematyka referatów obejmowała teoretyczne i praktyczne zagadnienia z dziedziny niezawodności infrastruktur krytycznych w szczególności:

 • badania i ocenę niezawodności obiektów w rzeczywistych systemach eksploatacji,
 • modelowanie i symulację niezawodności i trwałości elementów i systemów technicznych,
 • optymalizację utrzymania gotowości obiektów,
 • sposoby podnoszenia niezawodności maszyn i urządzeń,
 • identyfikację uszkodzeń i procesów degradacji obiektów,
 • analizę odporności elementów i systemów na oddziaływania zewnętrzne,
 • wpływ człowieka na niezawodność systemów technicznych,
 • aspekty ekologiczne eksploatacji elementów i systemów.

Pracownicy KZWiOŚ wzięli czynny udział w Konferencji wygłaszając referaty o następującej tematyce:

- mgr inż. Izabela Piegdoń, dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak:

Wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych w procesie zarządzania eksploatacją na sieci

wodociągowej”,

 

mgr inż. Dawid Szpak, dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak:

„Źródła incydentalnych zagrożeń w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę”,

 

dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak, mgr inż. Dawid Szpak:

Koncepcja rozmytego modelowania bezpieczeństwa w systemach zbiorowego zaopatrzenia

w wodę z wykorzystaniem sieci Bayesa”,

 

 - prof. dr hab. inż. Janusz Rak, dr inż. Krzysztof Boryczko:

"Problematyka dywersyfikacji zasobów wody w systemach wodociągowych"

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję