Strona: Publikacje książkowe / Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Publikacje książkowe

Publikacje książkowe pracowników KZwWiOŚ

Janusz Ryszard Rak

BALNEOTECHNIKA. Higiena, zdrowie i środowisko.

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Rzeszów 2019.

2.jpg


Barbara Tchórzewska - Cieślak
Wieloaspektowa analiza bezpieczeństwa w eksploatacji systemów wodociągowych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Rzeszów 2018.

1.png


Krzysztof Boryczko 
Janusz R. Rak

Bezpieczeństwo systemów wodociągowych. Dywersyfikacja zasobów wody.

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Rzeszów 2017.

okladka2017-1.jpg
 
 
 
Barbara Tchórzewska-Cieślak
Dorota Papciak
Katarzyna Pietrucha Urbanik
 
Szacowanie ryzyka zmian jakości wody w sieciach wodociągowych
 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Rzeszów 2017.

okladka2018.jpg

 
 
Janusz R. Rak

Wybrane aspekty bezpieczeństwa systemów wodociągowych.

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Rzeszów 2015.

okladka2.jpg

Janusz R. Rak

Barbara Tchórzewska-Cieślak

Basis of technical system safety on the example of water supply system.

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Rzeszów 2015.

okladka2018.jpg


Janusz R. Rak

Problematyka ryzyka w wodociągach

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Rzeszów 2014.

index10.jpg

 
Praca zbiorowa:

Janusz Ryszard Rak

Barbara Tchórzewska-Cieślak

Jan Studziński

Bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Wydawca: Instytut Badań Systemowych PAN

Warszawa 2013.

index9.jpg

 
 
Praca zbiorowa:

Metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców.

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Rzeszów 2013.

naj.jpg
 
Praca zbiorowa:

Janusz Ryszard Rak

Katarzyna Pietrucha-Urbanik

Krzysztof Boryczko

BALNEOTECHNIKA. Wody mineralne.

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Rzeszów 2013.

okladka.jpg

 

Praca zbiorowa:

Janusz Ryszard Rak

Barbara Tchórzewska-Cieślak

Andrzej Studziński

Katarzyna Pietrucha-Urbanik

Krzysztof Boryczko

 

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Rzeszów 2012.

index7.jpg
Praca zbiorowa:

Janusz Ryszard Rak

Barbara Tchórzewska-Cieślak

Ryzyko w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Rzeszów 2013.

scan.jpg

 

Monografia pod redakcją Janusza R. Raka 

Wybrane aspekty ochrony wód i gospodarki wodnej południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji 

i zachodniej Ukrainy 

Wydawnictwo Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta 

w Brzozowie.

Brzozów 2012.

index8.jpg
 

Barbara Tchórzewska-Cieślak

Metody analizy i oceny ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Rzeszów 2011.

index3.jpg

Janusz R. Rak, Marian Kwietniewski

Bezpieczeństwo i zagrożenia systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Rzeszów 2011.

monografia_20111.jpg

 

Monografia pod redakcją Janusza R. Raka

Woda i surowce odnawialne a ich oddziaływanie na środowisko naturalne

Wydawnictwo Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie.

Brzozów 2011.

Praca zbiorowa:

Marian Kwietniewski

Janusz Rak                                                

Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce.                      

Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Instytut Podstawowych Problemów Techniki.      

Warszawa 2010.

niezawodinfrastr_wodoc_i__kan.jpg

 
 
Praca zbiorowa:

Janusz Ryszard Rak

Barbara Tchórzewska - Cieślak

Katarzyna Pietrucha-Urbanik

BALNEOTECHNIKA. Walory uzdrowiskowe.

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Rzeszów 2010.

balneotechnika_okadka.jpg

Praca zbiorowa pod redakcją Janusza R. Raka.

Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego.

Wydawnictwo Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie.

 Brzozów 2010.

index2.jpg

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję