Strona: Historia / Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Historia

Najważniejsze fakty

1.06.1967 na Wydziale Budownictwa Lądowego I Komunalnego powstał Zespół Urządzeń Sanitarnych. Organizatorem jednostki był prof. zw. mgr inż. Tadeusz Gabryszewski z Politechniki Krakowskiej, zatrudniony na drugim etacie w Wyższej Szkole Inżynierskiej (WSI) w Rzeszowie. Od 1970 roku kierownikiem był doc. dr inż. Mieczysław Mysiak.

1.09.1973 r. Zespół Urządzeń Sanitarnych przemianowano na Zakład Inżynierii Sanitarnej. Jednocześnie uruchomiono studia magisterskie. Na kierunku Inżynieria Środowiska powstały dwie specjalności: wodociągi i kanalizacja oraz ogrzewnictwo i wentylacja.

1.05.1974 roku zniesiono Zakład Inżynierii Sanitarnej, z którego powstały dwa zakłady: Zakład Urządzeń Sanitarnych pod kierownictwem doc. dr inż. Mieczysława Mysiaka i Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska – funkcję kierownika pełnił dr inż. Marian Granops.

Kolejny podział nastąpił 1.12.1976 roku. Z Zakładu Urządzeń Sanitarnych wydzielił się Zakład Wodociągów i Kanalizacji – kierownikiem był doc dr inz. Mieczysław Mysiak oraz Zakład Ogrzewnictwa i Wentylacji pod kierownictwem dr inż. Władysława Szymańskiego.

W roku akademickim 1982/1983 wstrzymano rekrutację studentów na kierunku inżynierii środowiska a w konsekwencji 1.10.1985 roku zniesiono Zakład Wodociągów i Kanalizacji i Zakład Ogrzewnictwa i Wentylacji w wyniku czego powstał Zakład Urządzeń Sanitarnych.  

W roku akademickim 1989/1990 rozpoczął się pierwszy po reaktywacji kierunku inżynierii środowiska nabór na studia magisterskie.

Od tego czasu datuje się ponowny rozwój jednostki. Funkcję kierownika jednostki od 1991 roku pełnił doc dr inż. Mieczysław Mysiak. Po jego odejściu na emeryturę kierownikami jednostki byli: dr inż. Jan Szpakowski (1991-1994) oraz dr inż. Władysław Szymański (1994).

1.05.1995 roku Zakład Urządzeń Sanitarnych został przemianowany na Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, którego kierownikiem był dr hab. inz. Janusz Rak, prof. PRz.

1.02.1999 roku jednostka podzieliła się na: Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków oraz Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji.

8.06.2006 dr hab. inż. Janusz Rak uzyskał tytuł profesora zwyczajnego i od 1.10.2006 Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków został przemianowany na Katedrę Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. 21.06.2006  odebrał nominację profesorską od prezydenta Lech Kaczyńskiego.

31.08.2018 Po przejściu na emeryturę prof. Janusz Rak po 23 latach (1995 - 2018) przestał pełnić funkcję Kierownika Katedry.

1.09.2018 dr hab. inż. Barbara Tchórzewska - Cieślak, prof. PRz została nowym Kierownikiem Katedry.

1.10.2019 Katedra przynależy do dyscypliny naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.

11.05.2020 dr hab. inż. Barbara Tchórzewska - Cieślak uzyskała tytuł profesora zwyczajnego.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję