Strona: Programy badawcze i dydaktyczne / Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Programy badawcze i dydaktyczne

Badania rozwojowe

 • W latach 2019-2022 zespół Katdery realizował projekt „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” - "Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna"

Temat projektu

Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna

Krótkie
streszczenie projektu

Celem projektu  jest ograniczenie strat wody w komunalnym systemie zaopatrzenia w wodę poprzez stworzenie narzędzi do aktywnego poszukiwania wycieków. Realizacja zadania polega na podziale sieci wodociągowej na mniejsze obszary (strefy), jednoczesnym opomiarowaniu objętości wody wtłoczonej do  strefy oraz w niej zużytej przez odbiorców i w konsekwencji wskazanie obszarów, gdzie suma objętości wody zużytej jest znacząco mniejsza od objętości wody wpływającej do strefy. Ostatecznie wyznacza się zawężone obszary, w których poszukuje się wycieków. Prócz celu aplikacyjnego efektem projektu jest opracowanie katalogu dobrych praktyk w zakresie ograniczania strat wody w systemach wodociągowych.

Instytucja finansująca/Program

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Całkowite koszty projektu

Całkowity koszt projektu: 3 999 261,00 zł

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Krosno oraz Politechnikę Rzeszowską i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie

 • Z dniem 31 grudnia 2013 roku grant rozwojowy Nr N R14 0006 10 pt: „Opracowanie kompleksowej metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców”, realizowany w latach 2010-2013 po pozytywnej ocenie raportu końcowego został uznany za wykonany i rozliczony. 

Kierownikiem grantu był prof. dr hab. inż. Janusz Rak.
Wykonawcami projektu byli:

prof. dr hab. inż. Janusz Ryszard Rak – Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski – Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. PL – Politechnika Lubelska
dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska
dr hab. inż. Izabela Zimoch – Politechnika Śląska
dr inż. Jarosław Bajer – Politechnika Krakowska
dr Ryszarda Iwanejko – Politechnika Krakowska
dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk – Politechnika Warszawska
dr inż. Andrzej Studziński – Politechnika Rzeszowska
mgr inż. Krzysztof Boryczko – Politechnika Rzeszowska
mgr inż. Katarzyna Pietrucha-Urbanik – Politechnika Rzeszowska
mgr inż. Izabela Piegdoń – Politechnika Rzeszowska
 
Wyniki badań naukowych w ramach grantu zostały przedstawione w 95 publikacjach naukowych oraz 5 monografiach (wykaz publikacji).
 
W ramach grantu  opracowano 2 zgłoszenia patentowe, na podstawie których przyznano 2 świadectwa patentowe: „Sposób i układ sterowania samoczynnym zaworem odcinającym”  nr  P. 395697, „Sposób  i układ redukcji ciśnienia w przewodach sieci wodociągowych” nr P. 216560.

 • Projekt „Grant within Lifelong Learning Program Erasmus IP” - Koszyce 2012... więcej

 • Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego grant badawczy własny nr: N N523 3765 33, pt. "Opracowanie metodyki analizy i oceny ryzyka awarii systemów zaopatrzenia w wodę z uwzględnieniem bezpieczeństwa konsumentów wody", po pozytywnej ocenie raportu końcowego został uznany za wykonany i rozliczony. 

  Grant realizowany był w latach 2007-2010.
  Kierownikiem grantu była: dr inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak,
  a wykonawcami: 
  - prof. dr hab. inż. Janusz Rak, 
  - dr inż. Andrzej Studziński, 
  - mgr inż. Katarzyna Pietrucha, 
  - mgr inż. Krzysztof Boryczko. 

  Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

  Akceptuję